Bezpieczeństwo użytkowania instalacji zbiornikowej

Tagi: Zbiornik Na Gaz Bezpieczeństwo Zbiornik Na Gaz PłynnyBezpieczeństwo eksploatacji zbiornikowej wymaga od każdego napełniającego – dostawcy gazu - napełniania zbiornika maksymalnie do 85% jego objętości. W prawidłowo napełnionym zbiorniku maksymalnie 85% objętości zajmuje gaz płynny (faza ciekła) i 15% objętości faza gazowa gazu płynnego.

Kontrola napełniania zbiornika jest ważnym elementem bezpiecznej jego eksploatacji. Niedozwolone jest napełnianie zbiornika stałego przez przedsiębiorcę, który nie jest  jego właścicielem. 

Zbiornika na gaz płynny propan-butan nie wolno napełniać samemu. Grozi to niebezpieczeństwem wybuchu i pożaru. 

Przeglądy, badania oraz ewentualne naprawy instalacji zbiornikowej dokonuje wyspecjalizowany serwis BAŁTYKGAZ.

Zbiorniki  na gaz płynny, jako urządzenia ciśnieniowe, podlegają okresowej kontroli Urzędu Dozoru Technicznego.

Terminy badań stanu technicznego zbiorników oraz wysokość opłat z tego tytułu określa Ustawa o Dozorze Technicznym.  Terminy kolejnych badań stanu technicznego zbiorników wpisywane są przez Inspektora Urzędu Dozoru Technicznego w Książce Rewizji Zbiornika, która jest dokumentem potwierdzającym jego zarejestrowanie oraz dopuszczenie do eksploatacji przez ten Urząd.

Podstawowe zasady bezpiecznego użytkowania instalacji zbiornikowej z gazem płynnym

Wymagania dla pomieszczeń z urządzeniami gazowymi

Bezpieczna eksploatacja odbiorników gazowych: kuchni, pieców, piekarników, promienników, podgrzewaczy ciepłej wody wymaga specjalnych warunków eksploatacji. Urządzenia gazowe mogą być instalowane w pomieszczeniach spełniających określone warunki w zakresie przeznaczenia, kubatury, wysokości, wentylacji oraz odprowadzenia spalin.

Postępowanie w sytuacjach awaryjnych przy korzystaniu z gazu płynnego

Z uszkodzonego urządzenia gazowego na propan butan gaz ulatnia się do pomieszczenia. W pierwszej kolejności należy zamknąć zawór na zbiorniku i wywietrzyć pomieszczenie. Uszkodzone urządzenie gazowe wyłączyć z eksploatacji i zgłosić do uprawnionego serwisu.

Urządzeń gazowych nie należy naprawiać samodzielnie.

Postępowanie w wypadku wycieku gazu z instalacji zbiornikowej:

  1. W pierwszej kolejności nalezy zlokalizować i ustalić przyczynę wycieku lub ulotu gazu oraz jej wielkość;
  2. Możliwie jak najszybciej, (jeżeli jest to możliwe) zlikwidować wyciek lub ulot, bądź ograniczyć wielkość wypływu gazu;
  3. Zastosować wszystkie możliwe środki, aby nie dopuścić do zapalenia się wypływającego gazu;
  4. Gaz płynny w zbiornikach, instalacjach i butlach znajduje się zawsze pod ciśnieniem;
  5. Do ustalonego miejsca wycieku bądź ulotu zbliżać się zawsze z kierunkiem wiejącego wiatru;
  6. Urządzenia, instalacje, zbiorniki, butle narażone na działanie ognia, jeżeli jest to możliwe, usunąć z tej strefy. Jeżeli nie jest możliwe usunięcie, należy schładzać je strumieniem wody nie dopuszczając do wzrostu ich temperatury;
  7. Po usunięciu awarii lub odcięciu wypływu gazu należy sprawdzić wielkość strefy zagrożenia i czekać na rozproszenie się par gazu. Rozproszenie par gazu można przyspieszyć przy pomocy strumienia wody;
  8. Gaz płynny jest gazem nietoksycznym, jednak wdychany w większych ilościach przez pewien okres czasu może powodować bóle głowy i nudności. Wdychany w większych stężeniach może prowadzić do omdlenia a nawet uduszenia;
  9. Wypływ fazy ciekłej gazu płynnego, szczególnie znajdującej się pod ciśnieniem, powoduje gwałtowne jej parowanie a tym samym pobieranie z otoczenia dużej ilości ciepła. Zetknięcie fazy ciekłej gazu ze skórą może prowadzić do odmrożeń.

W wypadku powstania pożaru wszyscy zobowiązani są podjąć działania w celu jego likwidacji:

zaalarmować niezwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków, osoby będące w strefie zagrożenia, wezwać straż pożarną

TELEFON 998


Strona korzysta z plików cookies w celu zapewnienia realizacji usług. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.