Instrukcja bezpiecznego użytkowania butli

Tagi: Butle Na GazKontrola napełniania butli wykonywana jest w rozlewni przez ważenie. Informacje o wadze butli pustej oraz o wadze butli maksymalnie napełnionej znajdują się na tabliczce znamionowej. Nielegalne - amatorskie napełnianie butli - jest przyczyną wielu tragedii.

Butli na gaz płynny propan-butan nie wolno napełniać samemu. Grozi to niebezpieczeństwem wybuchu i pożaru. 

 
Konserwacji i ewentualnych napraw butli, a także czynności atestacyjnych dokonuje się podczas ich napełniania w rozlewniach gazu firmy BAŁTYKGAZ.

Butle na gaz płynny propan butan, jako urządzenia ciśnieniowe, podlegają okresowej kontroli Urzędu Dozoru Technicznego. 

 
Terminy kolejnych badań stanu technicznego butli przez inspektorów UDT wybijane są na korpusie butli przy pomocy specjalnych numeratorów. Każdy napełniający może napełniać butle z ważnymi datami badań stanu technicznego (z ważnym terminem legalizacji). 

Użytkowanie butli bez ważnego terminu badań (leglizacji) może być niebezpieczne. Sprawność działania zaworu butlowego i wytrzymałość zbiornika butli nie dają gwarancji bezpiecznej eksploatacji.

Transport i magazynowanie butli z gazem płynnym stwarza zagrożenie wybuchowe i pożarowe. Butle mogą być transportowane w specjalnie przystosowanych i dopuszczonych do przewozu pojazdach. Przewożenie butli 11 kg w niedostosowanych do tego celu samochodach osobowych wymaga zachowania szczególnej ostrożności.

Butla powinna być przewożona w pozycji stojącej. Podczas transportu należy ją zabezpieczyć przed możliwością przemieszczania oraz uszkodzenia przez inny ładunek.

  
PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA BUTLI Z GAZEM PŁYNNYM:
 
1. W mieszkaniu mogą się znajdować maksymalnie 2 butle o masie gazu do 11 kg każda podłączone do instalacji lub bezpośrednio do urządzeń odbiorczych.
2. W mieszkaniu nie wolno przechowywać butli zapasowych nie podłączonych do instalacji.
3. Butli nie wolno przechowywać w pomieszczeniach z posadzką poniżej poziomu terenu. Niekontrolowany wyciek gazu cięższego od powietrza może powodować niebezpieczne, wybuchowe mieszaniny w piwnicach i innych pomieszczeniach, których poziom posadzki jest niższy od poziomu otaczającego terenu. 
4. Temperatura pomieszczeń, w których są przechowywane butle, nie może przekraczać temperatury + 35 st.C
5. Butle przechowywane na zewnątrz pomieszczeń powinny być zabezpieczone przed nasłonecznieniem. Odległość butli od okien i drzwi nie powinna być mniejsza od 1m. Nie należy butli przechowywać w miejscach osłoniętych, wnękach poniżej poziomu terenu i innych źle przewietrzanych stanowiskach.
6. Zabronione jest stosowanie gazu butlowego nieznanego pochodzenia. Butle z niewłaściwym składem gazu płynnego w okresie zimowym lub letnim stwarzają dodatkowe zagrożenie.

CERTYFIKAT LEGALNOŚCI BUTLI BAŁTYKGAZ

Potwierdzeniem legalności napełnienia butli jest nałożona na zawór butlowy folia termokurczliwa z logo BAŁTYKGAZ.

WYMAGANIA DLA POMIESZCZEŃ Z URZĄDZENIAMI GAZOWYMI

Bezpieczna eksploatacja odbiorników gazowych: kuchni, pieców, piekarników, promienników, podgrzewaczy ciepłej wody wymaga specjalnych warunków eksploatacji. Urządzenia gazowe mogą być instalowane w pomieszczeniach spełniających określone warunki w zakresie przeznaczenia, kubatury, wysokości, wentylacji oraz odprowadzenia spalin.

POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH PRZY KORZYSTANIU Z GAZU PŁYNNEGO

Z uszkodzonego urządzenia gazowego na propan butan gaz ulatnia się do pomieszczenia. W pierwszej kolejności należy zamknąć zawór na butli i wywietrzyć pomieszczenie. Uszkodzone urządzenie gazowe wyłączyć z eksploatacji i zgłosić do uprawnionego serwisu.

Urządzeń gazowych nie należy naprawiać samodzielnie!

Większe niebezpieczeństwo stwarza uszkodzenie zaworu na butli gazowej w sytuacji, gdy gaz ulatnia się z uszkodzonej butli do pomieszczenia. W takim przypadku należy maksymalnie mocno zamknąć zawór na butli i odłączyć butlę z instalacji. Uszkodzoną butlę należy wynieść z pomieszczenia na otwartą przestrzeń poza budynek. Po usunięciu butli z pomieszczenia należy je starannie wywietrzyć. Nie należy załączać instalacji elektrycznej (oświetlenia) i otwartego ognia. Do pozostawionej na zewnątrz butli wezwać serwis techniczny dostawcy gazu, który jest właścicielem butli.

W wypadku powstania pożaru wszyscy zobowiązani są podjąć działania w celu jego likwidacji:

zaalarmować niezwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków osoby będące w strefie zagrożenia, wezwać straż pożarną

                                                                          TELEFON 998 LUB 112

Symbolami literowymi oznakowane są gaśnice odpowiednio do gaszenia pożarów danej grupy. Podręczny sprzęt gaśniczy należy tak dobierać, aby można nim ugasić ewentualny pożar.


Strona korzysta z plików cookies w celu zapewnienia realizacji usług. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.