Komunikat w sprawie zmiany przepisów akcyzowych w zakresie dostaw gazu płynnego zwolnionego od akcyzy

W związku z wejściem w życie z dniem 1 lutego 2021 r. zmian do przepisów Ustawy z dnia 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym oraz niektórych przepisów wykonawczych informujemy o istotnych zmianach, które będą miały wpływ na realizację dostaw gazu płynnego na cele zwolnione od akcyzy ze względu na przeznaczenie:

 

1.     Ustawodawca uruchomił Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych, w którym figurować będą wszystkie podmioty zarejestrowane na potrzeby podatku akcyzowego.

 

2.     Do rejestracji zobowiązane są pomioty nieprowadzące działalności gospodarczej, które dotychczas nie musiały dokonywać rejestracji, takie jak: stowarzyszenia, fundacje, związki wyznaniowe (kościoły), szkoły, instytucje, jednostki budżetowe, itp.

 

3.     Ustawodawca dopuszcza możliwość dokonywania rejestracji przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, niemniej jednak nie mają one takiego obowiązku.

 

4.     Wszystkie podmioty, które rejestrowały się na potrzeby podatku akcyzowego przed dniem 1 lutego 2021 r. zobowiązane są dokonać aktualizacji swoich danych na platformie PUESC  (https://www-2.puesc.gov.pl) do dnia 30.06.2021 r.

 

5.     Zarówno rejestracja, jak i aktualizacja rejestracji dokonywana jest wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem PUESC.

 

6.     Rejestracja i aktualizacja rejestracji na PUESC dokonywane są bezpłatnie.

 

7.     Aby założyć konto na PUESC należy:

a.     wybrać przycisk „Załóż konto",

b.     wybrać rodzaj poziom rozszerzony rejestracji,

c.     wypełniony wniosek podpisać podpisem zaufanym lub kwalifikowanym i wysłać.

 

Dopiero po potwierdzeniu prawidłowości danych będzie możliwe korzystanie z usług na PUESC.

 

8.     Wszelkie informacje niezbędne do założenia konta, rejestracji podmiotu i jego reprezentacji, a także aktualizacji danych podmiotu znajdą Państwo na stronie internetowej https://www-2.puesc.gov.pl/.

 

9.     Poniżej zamieszczamy przepisy wykonawcze związane z obsługą dostaw gazu płynnego na cele zwolnione od akcyzy ze względu na przeznaczenie:

-       Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych, które powinny być zawarte w dokumentach związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego,

-       Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie danych umieszczanych w Systemie oraz trybu postępowania w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych przy użyciu Systemu.

 

O kolejnych istotnych zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Strona korzysta z plików cookies w celu zapewnienia realizacji usług. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.