Serwis techniczny instalacji zbiornikowych gazu płynnego

Tagi: Bezpieczeństwo Zbiornik Na Gaz Zbiornik Na Gaz Płynny a) informacje ogólne
1. KONSERWACJA - jest to wykonywanie czynności zapewniających utrzymanie mienia należącego do  
spółki w stanie sprawności technicznej, a w szczególności:

 

 • kontrolne sprawdzenie zaworu bezpieczeństwa;
 • wymiana zaworu bezpieczeństwa w ramach przeprowadzonej kontroli;
 • mycie zbiornika;
 • wymiana oznakowania zbiornika (nalepki ze znakiem towarowym);
 • miejscowe uzupełnienie ubytków powłoki ochronnej zbiornika (malowanie częściowe obejmujące nie więcej niż 25% powierzchni zbiornika);
 • sprawdzenie rezystancji uziomu zbiornika;
 • pomiar skuteczności ochrony katodowej zbiorników podziemnych;
 • kontrola szczelności zbiornika i armatury zbiornikowej;
 • wymiana gazomierza ze względu na jego zużycie lub utratę terminu legalizacji;
 • kontrola i poprawa uchwytów mocowania rurociągów gazowych do zbiornika;
 • sprawdzenie mocowania zbiornika do fundamentu wraz z dokręceniem śrub (nie dotyczy wymiany elementów lub całości mocowania);
 • kontrolne odczyty wykonywane na zlecenie BOK.

2. Czynności naprawy - czynności techniczne polegające na wymianie elementów instalacji lub usunięciu w inny sposób jej niesprawności (pełnej lub częściowej).

3.  Zbiornik magazynowy (wraz z osprzętem) - zbiornik oraz pozostałe urządzenia służące jako magazyn gazu płynnego dzierżawione przez Klienta na mocy zawartej ze spółką umowy.

4.  Przyłącze gazowe - rurociąg umożliwiający dostarczanie gazu ze zbiornika do instalacji wewnętrznej Klienta; zaczynający się od reduktora I stopnia, a kończący się na szafce kurka głównego (z gazomierzem i reduktorem II stopnia).

5.  Instalacja dystrybucji autogazu - zbiornik do magazynowania produktu autogaz oraz pozostałe urządzenia wraz z dystrybutorem.

6.  Wewnętrzna instalacja gazowa - część instalacji gazowej będąca własnością Klienta; zaczynająca się od króćca wyjściowego od gazomierza (umiejscowionego w szafce kurka głównego) biegnąca do odbiorników końcowych gazu.

b) zasady zgłaszania oraz rozliczania usług serwisowych

W firmie BAŁTYKGAZ obowiązuje następująca procedura wykonywania czynności serwisowych:  

1. Po uzyskaniu zgłoszenia od Klienta, przez każdego z pracowników spółki, o wystąpieniu problemu technicznego związanego z prawidłowym funkcjonowaniem instalacji zasilania w gaz płynny, natychmiast  zgłoszenie zostaje przekierowane do specjalisty ds. technicznych właściwego dla Centrum Regionalnego, pod opieką którego jest Klient. Zgłoszenia przyjmowane są w dowolnej formie za pomocą dostępnych środków komunikacji zdalnej.  

2. Specjalista ds. technicznych kontaktuje się z Klientem, a po etapie dokonania z nim podstawowych ustaleń, dotyczących charakteru awarii/usterki wymagającej interwencji pracowników spółki podejmuje decyzję o wyborze środków (osobowych i technicznych) jakich zamierza użyć do przywrócenia sprawności instalacji.  

3. Dla każdego z Centrów Regionalnych prowadzona jest osobna ewidencja zgłoszeń awarii/usterek od Klientów.  

4. Środkami techniczno-osobowymi znajdującymi się w dyspozycji specjalisty ds. technicznych są:

 • wizyta opiekuna (stosowana przy konieczności nieznacznej ingerencji w instalację);
 • wizyta serwisanta (standardowe świadczenie serwisowe stosowane przy czynnościach serwisowych wymagających poszerzonej wiedzy technicznej związanej z budową instalacji);
 • wizyta współpracującej ze spółką firmy instalatorskiej (stosowana, gdy instalacja znajduje się w okresie gwarancyjnym oraz przy konieczności interwencji nagłej przy jednoczesnym braku w dyspozycji specjalisty ds. technicznych opiekuna/serwisanta);
 • specjalista ds. technicznych informuje również Klienta o konieczności zapłaty za usługę serwisową, o ile Klient nie jest objęty okresem gwarancji na wykonaną instalację.

5. W miarę możliwości i precyzyjnego określenia przez zgłaszającego zakłóceń w pracy 
instalacji specjalista ds. technicznych dokonuje wstępnej wyceny usługi serwisowej korzystając  
z  cennika usług serwisowych.

6. Przy dokonywaniu wyceny brane są pod uwagę 2 zmienne:

 • odległość, jaką musi pokonać serwisant/doradca ds. obsługi klienta z Centrum Regionalnego spółki do Klienta (jest to wartość liczona zawsze od siedziby Centrum Regionalnego mimo, iż osoba odpowiedzialna za wykonanie czynności serwisowych może znajdować się w momencie otrzymania dyspozycji bliżej Klienta) - liczona wg 3 stref kilometrażu (do 50,do 150, i powyżej 150 km);
 • stała wartość usługi z cennika usług serwisowych.   

7.  Następnie pracownik wybrany przez specjalistę ds. technicznych (serwisant/opiekun) właściwy dla danego Klienta udaje się w terminie z nim ustalonym w miejsce posadowienia instalacji celem wykonania czynności serwisowych.


Strona korzysta z plików cookies w celu zapewnienia realizacji usług. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.