Dozór techniczny instalacji zbiornikowych gazu płynnego

Tagi: Bezpieczeństwo Zbiornik Na Gaz Zbiornik Na Gaz PłynnyBezpieczeństwo użytkowania zbiorników paliwowych gazu płynnego jest gwarantowane warunkami Urzędu Dozoru Technicznego, które na producenta i właściciela zbiornika nakładają wysokie wymagania związane z produkcją i eksploatacją.

Dla przybliżenia tej problematyki Klientom BAŁTYKGAZ przytaczamy zakres wymagań UDT związanych z pierwszym odbiorem i eksploatacją zbiornika LPG o poj. do 10 m3 (wg warunków technicznych UDT).

1. Badania zbiorników LPG prowadzone przez UDT u wytwórcy zbiornika

Na etapie budowy zbiornika czynności dozoru technicznego polegają na zatwierdzaniu dokumentacji zbiornika oraz prowadzeniu badań budowy i prób w szczególności: próby wytrzymałości (hydrauliczna wodna), próby szczelności (pneumatyczna) oraz dodatkowe badania jak np.: stan powłoki antykorozyjnej dla zbiorników podziemnych. Wszystkie te badania i próby są przeprowadzone przez inspektorów UDT u producenta zbiornika.
Każdy zbiornik zakupiony przez BAŁTYKGAZ posiada dokumentację producenta tzw. Paszport, w której znajdują się m. innymi stosowne protokoły w. w. badań i prób.

2. Pierwszy odbiór zbiornika w miejscu jego eksploatacji

Badania przeprowadza inspektor UDT z udziałem pracowników BAŁTYKGAZ.
Podstawowy zakres prac rewizji zewnętrznej: sprawdzenie stanu technicznego zbiornika, sprawdzenie stanu zaworów bezpieczeństwa z kontrolą ciśnienia otwarcia zaworu, kontrola zgodności zamontowania zbiornika z projektem budowlanym, sprawdzenie poprawności wskazań pozimowskazu pływakowego fazy ciekłej gazu, sprawdzenie działania sygnalizacji poziomu 85% napełnienia, stanu powłoki antykorozyjnej i koloru zbiornika.
Po uzyskaniu pomyślnego wyniku w. w. badań i prób oraz sprawdzeniu dokumentacji producenta inspektor UDT wydaje decyzję urzędową zezwalającą na eksploatację zbiornika. Decyzja oraz inne dokumenty zbiornika są gromadzone w tzw. Książce Rewizji zbiornika.
UDT wymaga przechowywania Książki Rewizji zbiornika na miejscu jego eksploatacji. Książka Rewizji jest podstawowym dokumentem rejestrowym i eksploatacyjnym zbiornika; drugi egzemplarz książki jest gromadzony w archiwach Oddziałów Terenowych UDT.

3. Eksploatacja zbiornika

Eksploatacja zbiornika na gaz płynny wymaga stałych czynności dozorowych, których częstotliwość jest określana przepisami UDT.
Dla zbiorników na gaz płynny firmy BAŁTYKGAZ stosowane są następujące czynności dozoru podczas ich eksploatacji:

3.1

Kontrola działania zaworów bezpieczeństwa 1 raz na 5 lat. Pracownicy BAŁTYKGAZ sporządzają tzw. poświadczenia kontroli zaworów bezpieczeństwa, które powinny być dołączone do dokumentacji dozorowej tzw. Książki Rewizji zbiornika. Kontrolę ciśnienia otwarcia zaworów bezpieczeństwa wykonuje pracownik BAŁTYKGAZ w obecności inspektora UDT.

3.2

Rewizja zewnętrzna podczas pracy zbiornika - co 2 lata. Rewizja zewnętrzna (wg warunków technicznych UDT) polega na sprawdzeniu stanu technicznego zbiornika, sprawdzeniu stanu zaworów bezpieczeństwa, sprawdzeniu stanu powłoki antykorozyjnej i koloru zbiornika oraz sprawdzeniu kompletności wpisów i poświadczeń składanych do Książki Rewizji zbiornika. Dodatkowo mogą być wykonane inne czynności wg uznania inspektora UDT. Rewizję zewnętrzną przeprowadza inspektor UDT w obecności pracownika BAŁTYKGAZ lub w obecności Klienta upoważnionego przez BAŁTYKGAZ.

3.3

Rewizja wewnętrzna co 5 lat dla zbiorników podziemnych i co 10 lat dla zbiorników naziemnych. Rewizja wewnętrzna polega na wizualnej ocenie stanu technicznego ścianek zbiornika, połączeń spawanych na styku płaszcza z dennicami, połączeń spawanych przy króćcach i w innych miejscach, ocenie stanu technicznego wzmocnień oraz wyposażenia zbiornika (poziomowskaz i inne). Dodatkowo warunki techniczne UDT dla zbiorników podziemnych LPG wymagają wykonania pomiarów grubości ścianek zbiornika. Rewizję wewnętrzną przeprowadzają pracownicy BAŁTYKGAZ z udziałem inspektora UDT.

4. Próba ciśnieniowa (wytrzymałości) zbiornika co 10 lat

Okres wykonania próby ciśnieniowej zbiornika może być przez UDT przedłużony, jeżeli podczas ostatniej rewizji wewnętrznej nie stwierdzono żadnych usterek zbiornika LPG.
Próbę ciśnieniową (wodną) przeprowadzają pracownicy BAŁTYKGAZ z udziałem inspektora UDT. Próba ciśnieniowa zbiornika jest wykonywana zgodnie z warunkami technicznymi UDT.


Strona korzysta z plików cookies w celu zapewnienia realizacji usług. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.